آموزش در آموزشگاه تخصصی تعمیرات موبایل

120 روز قبل منتشر شد در مکان تهران / میدان ولیعصر

آموزشگاه تخصصی تعمیرات موبایل متخصصان فردا
تنها آموزشگاه دارای رتبه یک تعمیرات موبایل به انتخاب سازمان فنی و حرفه ای
ارائه مباحث توسط مربیان و اساتید برجسته سازمان فنی و حرفه ای
آموزش سخت افزار، الکترونیک و نرم افزار در یک دوره
ارائه مدرک معتبر سازمان آموزش فنی و حرفه ای    نقاط قوت

  • ارائه مدرک معتبر سازمان آموزش فنی و حرفه ای
  • آموزش سخت افزار، الکترونیک و نرم افزار در یک دوره
  • بهره گیری از اساتید و مربیان برتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای
نیاز شهر را به خاطر بسپارید...