دبیرستان غیر انتفاعی دخترانه دکتر ازیدهاک

81 روز قبل منتشر شد در مکان اصفهان / اصفهان

دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه دکتر آزیدهاک

با مدیریت:سرکار خانم آزیدهاک

فرزندان خود را با متد جدید و پیشرفته اموزش دهید،اینده فرزندان شما در دست شماست.

ثابت:      34256053-031

کانال تلگرام:     t.me/drazidhak

اینستاگرام:       Instagram.com/azidhak.school


    نقاط قوت

  • تدریس فوق العاده بهراه معلم های حرفه ایی
نیاز شهر را به خاطر بسپارید...