تعدادی برنامه نویس

81 روز قبل منتشر شد در مکان تهران / میرزای شیرازی

تعدادی برنامه نویس مسلط به Delphi  و SQL ، C#  و SQL ، C#  و MVC  و SQL دارای سابقه کار (تماس و ارسال رزومه به)09121720806

نیاز شهر را به خاطر بسپارید...