آموزش کاربردی کامپیوتر

115 روز قبل منتشر شد در مکان تبریز / خیابان امام

آموزش کامپیوتر در تبریز آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر برگزاری دوره آموزشی ICDL  سطح یک و دو به صورت عمومی و خصوصی با ارائه مدرک بین المللی -         مبانی -         ویندوز  Windows -         اینترنت  Internet -          Word -         Excel -         Access -         Power point آدرس: تبریز - خیابان امام - روبروی کوی13آبان – طبقه فوقانی بانک قوامین – آموزشگاه گزینه اول شماره تماس: 33355163-041    --   شماره همراه : 09149999010
نیاز شهر را به خاطر بسپارید...