انجام کلیه امور حسابداری ومالی،آموزش و مکانیزه سازی

20 روز قبل منتشر شد در مکان تهران / کرج

انجام کلیه امور مالی و حسابداری ، کنترلی و نظارتی و حسابرسی فروشگاه ها اصناف مراکز و ادارات دولتی و خصوصی

انجام امور حسابداری دورکاری

انجام امور مالی ساختمان های اداری،تجاری و مسکونی
انجام امور حسابداری شرکت ها و موسسات خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی فروشگاه ها ورستوران ها و
اعزام حسابدار و کمک حسابدار به صورت نیمه وقت و تمام وقت
مشاوره فروش و آموزش نرم افزارهای حسابداری و انبارداری
محاسبات و راه اندازی سیستم حقوق و دستمزد ، لیست بیمه ، مالیات و اظهار نامه ، ارزش افزوده، صورت های مالی ، انبارداری و انبارگردانی

۰۹۱۰۹۳۹۶۵۶۰

09212563775

09124557712
۰۹۳۶۶۲۰۶۹۵۳

#TarazeAval

Ins:TarazeAval

Tlg:TarazeAval

Acctaa

    نقاط قوت

  • انجام کلیه امور مالی و حسابداری ، کنترلی و نظارتی و حسابرسی فروشگاه ها اصناف مراکز و ادارات دولتی و خصوصی انجام امور حسابداری شرکت ها و موسسات خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی فروشگاه ها ورستوران ها و… اعزام حسابدار و کمک حسابدار به صورت نیمه وقت و تمام وقت مشاوره فروش و آموزش نرم افزارهای حسابداری و انبارداری محاسبات و راه اندازی سیستم حقوق و دستمزد ، لیست بیمه ، مالیات و اظهار نامه ، ارزش افزوده، صورت های مالی ، انبارداری و انبارگردانی ۰۹۱۰۹۳۹۶۵۶۰ 09212563775 09124557712 ۰۹۳۶۶۲۰۶۹۵۳ #TarazeAval Ins:TarazeAval Tlg:TarazeAval Acctaa
نیاز شهر را به خاطر بسپارید...